Willie Doherty

UNSEEN

20 sep 2014 - 18 jan 2015

Willie Doherty werd in 1959 geboren in het Noord-Ierse Derry. Als twaalfjarige was hij getuige van Bloody Sunday, hoe soldaten het vuur openden op een ongewapende menigte en hoe de regering daarna, in woord en beeld rommelde met de feiten. Die gebeurtenis voorzag hem later als kunstenaar van een thematiek: “Hoe verhouden beeld en betekenis zich tot elkaar?” En: “Is een documentair beeld in staat de waarheid te tonen?”

Doherty neemt geen stelling in de discussie Noord-Zuid, Liberty-Republikeins, katholiek-protestant. Door niet te oordelen, niet te idealiseren of sentimentaliseren, daagt hij ons uit om kritisch te kijken naar de context waarbinnen het gevoel van eigenheid van de rivaliserende partijen tot stand komt. Tegelijkertijd maakt hij het ons onmogelijk om tot een eenduidig oordeel te komen, omdat dat wat we zien altijd verbonden is met dat wat buiten het kader van de foto valt. De titel van de tentoonstelling, UNSEEN, verwijst daarnaar.

De tentoonstelling laat zien dat de kunstenaar speelt met codes van documentaire en andere filmische en fotografische strategieën. Doherty trekt in twijfel wat wij zien. In het begin doet hij dat door tekst aan beeld toe te voegen. Later brengt hij in twee- of meerluiken in film of foto tegengestelde gezichtspunten. Voor het eerst worden er een aantal werken uit de serie Lapse (2012) getoond, zwart-witfoto’s die Doherty eind jaren ’80 en begin jaren ’90 maakte maar nooit afdrukte. Inmiddels hebben zich op sommige van de gefotografeerde plekken verschrikkelijke feiten voltrokken: Het onschuldige landschap van toen, is inmiddels schuldig geworden.

De tentoonstelling Willie Doherty: UNSEEN werd samengesteld door Matt's Gallery, Londen en The Nerve Centre, Derry. Voor Tilburg werden nieuwe werken aan de presentatie toegevoegd.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een engelstalige publicatie van 250 pagina’s met full colour- en duotone-foto’s die voor het eerst alle foto’s belicht die Willie Doherty tussen 1985 en 2013 in Derry heeft gemaakt.