Roni Horn

You are the Weather

10 jan - 3 mei 1998
werk in collectie

Roni Horn heeft meerdere boeken met tekeningen, teksten en foto’s gewijd aan IJsland, waar zij sinds meer dan twintig jaar regelmatig verblijft. De foto’s tonen brokken gestolde lava, verlaten schaapskooien, tumultueuze watermassa’s en kalme, bijna paradijselijke poelen van (warm) water De gezamenlijke titel van deze boeken is To Place. Niet ‘plaats’ als zelfstandig naamwoord, maar ‘plaatsen’ als werkwoord interesseert Horn. In het geologisch gezien jonge landschap van IJsland is de aardkorst nog in beweging, de dingen zijn er nog niet vastgelegd. Juist omdat het landschap zo onbepaald is, helpt het de zintuigen te scherpen en het eigen zijn vollediger te ervaren In You Are the Weather, een werk dat een beetje terzijde staat van de andere IJsland werken, wilde zij onderzoeken of het mogelijk zou zijn een specifieke plaats op te roepen in het gezicht van haar model - bijna als in een landschap.”