Ria van Eyk

Een oeuvre

28 aug - 30 nov 2014

Beeldende kunstprijs 2014 Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant voor Ria van Eyk

Ria van Eyk (1938) geldt als een uitzonderlijke pionier in de abstracte textielkunst die vanaf de jaren ’70 van de 20ste eeuw in Nederland sterk in ontwikkeling was. Zij is dan ook een van de belangrijkste wegbereiders voor de emancipatie van de textielkunst, met name door haar monumentale toepassingen van textiel in de architectuur. Hoogtepunt is het ‘Sterrenhemeltapijt’ (1997-1998) dat zij in opdracht van de Rijksgebouwendienst maakte voor het Koninklijk Paleis op de Dam. Vanaf halverwege de jaren tachtig maakt Van Eyk daarnaast ook schilderijen en werken op papier, waarin zij met kleur en bladgoud haar fascinatie en liefde voor de Italiaanse renaissance verbeeldt.

De prijs werd toegekend voor haar consistente en uitgebalanceerde oeuvre ent de even heldere als krachtige uitgangspunten; het ‘raster’, ‘kleur’, ‘lijn’ en ‘licht’. Haar oeuvre kenmerkt zich door eenvoud en helderheid in vorm en materiaal, zowel in de textielkunst als –vanaf halverwege de jaren tachtig – in haar schilderijen. Bijzonder is ook haar zoektocht naar het spanningsveld tussen pure vorm en persoonlijke lyriek.

In haar lange en consistente carrière heeft Ria van Eyk steeds nieuwe wegen gezocht. Ook haar inzet om textiel los te zien van het louter ambachtelijke imago en het als een volwaardig beeldend medium te beschouwen, heeft bij de voordracht een rol gespeeld. Alsook haar docentschap op academies in binnen- en buitenland, waardoor zij als mens én als kunstenaar voor de generaties na haar een belangrijke rol heeft gespeeld.

Jaarlijkse Kunstprijs
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant stelt met de jaarlijkse prijstoekenning kunstenaars centraal die hun onafhankelijke visie consequent hebben weten door te voeren in telkens het meest geëigende medium. Daardoor kunnen deze kunstenaars daadwerkelijk invloed hebben op ons kijken en inzicht in het leven.

Bij toerbeurt komt iedere vier jaar een andere kunstdiscipline aan bod (beeldende kunst, theater, muziek en dans). Voor de beeldende kunstsector worden de prijzen onderscheiden in een aanmoedigingsprijs, een erkenningsprijs en een oeuvreprijs, gebonden aan drie leeftijdscategorieën.