Prentenboeken uit de collectie Rudi Oxenaar

28 okt 2006 - 4 maart 2007

Kinder- en prentenboeken, dikwijls meegenomen van buitenlandse reizen, hebben in het gezin Oxenaar altijd een bijzondere plek ingenomen. In eerste instantie werden ze bijeengebracht door Thil Oxenaar-van der Haagen. Na haar overlijden heeft Rudi Oxenaar de verzameling van zijn vrouw verder uitgebouwd. Daarbij beperkte hij zich tot prentenboeken van na de Tweede Wereldoorlog, boeken waarin het gaat om het beeld en waarin de tekst niet meer is dan een nadere precisering. Net als bij zijn verzamelactiviteiten als directeur van het Kröller-Müller Museum ging Oxenaar met kennis van zaken en een grote eigenzinnigheid te werk. Van meet af aan was zijn verzameling internationaal van opzet. Volledigheid streefde hij geenszins na. Kwaliteit speelde voor hem een doorslaggevende rol. De strenge criteria die hij hanteerde, hadden te maken met de verbeeldingskracht en de oorspronkelijkheid van de tekenaar, de artistieke kwaliteit van het beeld, het verrassende van de toegepaste techniek, de fijnzinnige humor en de fantasie waarmee het verhaal werd verbeeld, kortom met al die facetten die prentenboeken onvergetelijk kunnen maken.

Uit de ruim zevenduizend boeken in de collectie heeft grafisch ontwerper Tessa van der Waals een keuze gemaakt van ruim tweehonderd prentenboeken, die een indruk geven van de veelzijdigheid van deze zo persoonlijke collectie.