Marien Schouten

Groene Kamer

27 jan - 26 aug 2001
werk in collectie

Marien Schouten (Andel 1956) heeft het afgelopen half jaar gewerkt bij het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) in ’s-Hertogenbosch. Het plan voor deze werkperiode betrof een ruimte waarvan de wanden totaal zijn betegeld. Hiervoor heeft Marien Schouten een speciale tegel ontworpen. In De Pont bouwt hij een kamer die men van twee kanten kan betreden. De wanden van deze ruimte zijn van onder tot boven voorzien van groen geglazuurde tegels die in een verspringend motief zijn opgehangen.

In eerste instantie wilde Schouten de tegelwanden combineren met zijn schilderijen op een manier zoals hij dat eerder met glasplaten en hekwerken heeft gedaan. Tijdens het werken in het EKWC is hij de keramiek echter steeds meer gaan beschouwen als een versmelting van verschillende disciplines. Uiteindelijk wil hij het keramisch werk dan ook zonder verdere toevoegingen laten zien. De ruimtelijke werking van de hoge tegelwanden valt samen met het schilderkunstige effect van de glazuurlaag. De groene ‘huid’ is ontstaan door een licht kopergehalte in het glazuur. Door het bakken kristalliseert het koper waardoor een metalig effect ontstaat. Deze vlekkerige tekening is bij iedere tegel weer anders en valt in het productieproces maar ten dele te sturen.

Marien Schouten wil nog bezien of hij in deze Groene Kamer gedurende de komende maanden ook nog vrijstaande keramische objecten zal plaatsen.