Kees de Goede

Pulse

3 juli – 5 september 1999
werk in collectie

Volgens het woordenboek betekent Pulse ondermeer hartslag of ritme. Voor wie het werk van Kees de Goede kent, zal dit onmiddellijk associaties oproepen met het denkbeeldig getik van de door hem zo dikwijls getekende klokken. De cirkelvormige wijzerplaat en de rondgang van de wijzers vormden enige jaren geleden een belangrijk thema in het werk van Kees de Goede. Het resulteerde in een `klokkenboek’ (`An Anthology of Events’, 1995) waarin hij de cyclische beweging van de tijd verbeeldde. Voor elke pagina tekende hij een andere cirkelvormige klok als een symbolische weergave van de wanhopige poging om de tijd te vangen en letterlijk in een kunstwerk te verstillen. De oplage van het boek bedroeg 365 exemplaren.

De cirkelvorm is een weerkerend motief in het werk van De Goede. Zijn fascinatie voor de cirkel begon ooit vanuit zijn bewondering voor een plafondschildering van Andrea Mantegna waarop in perspectivische vertekening een rondlopende balustrade te zien is. In de reeks van twintig nieuwe tekeningen (en één litho) die gedurende de zomermaanden bij De Pont te zien zal zijn, is de cirkel in allerlei varianten en betekenissen aanwezig. Als decoratieve bol of uitgerekt tot spiraal, als geabstraheerde vorm van een put-opening, een wiel of een hoofd, of als schematische aanduiding van een klok, een kompas of een bom. Telkens zijn meerdere interpretaties mogelijk. In de herhaling van de vorm blijkt dat een beperkt uitgangspunt kan leiden tot een grote veelzijdigheid aan beeldende mogelijkheden. Maar het zijn niet alleen de verschillende figuratieve associaties die Kees de Goede in zijn tekeningen onderzoekt, in het handschrift van de tekening en in het patroon van de zich herhalende cirkellijnen lijkt een zelfde vertraging plaats te vinden als in de tijdloze klokken. De houtskoollijnen golven over het papier en tegen de met acrylverf gekleurde achtergrond komen ze in een lome beweging als kringen in het water. Vormen verschuiven en overlappen elkaar soms. Hierdoor ontstaat er ruimte op het platte vlak en een dynamisch perspectief van veranderende gezichtspunten.