Charlotte Dumas

Work Horse

10 okt 2015 - 10 jan 2016
werk in collectie

Dieren zijn een geliefd onderwerp in onze beeldcultuur, in de context van de moderne kunst gelden zij echter nauwelijks als serieus thema. In weerwil van de vermeende trivialiteit heeft Charlotte Dumas sinds zij in 2000 afstudeerde aan de Rietveld Academie, honden, paarden, tijgers en wolven tot onderwerp gemaakt van haar fotografie.

In de foto’s, polaroids en films die in deze tentoonstelling te zien zijn, spelen paarden een hoofdrol.
Centraal in de tentoonstelling staan twee recente projecten: een work-in-progress over acht met uitsterven bedreigde paardenrassen in Japan en een in Zweden gemaakte film over werkpaarden.

Ieder werk van Charlotte Dumas houdt een ontmoeting in. Dumas fotografeert van zeer nabij en brengt haar onderwerp fysiek en bijna tastbaar in beeld. Zij werkt met wat voorhanden is: het dier, de omgeving waarin het verkeert en het aanwezige licht. Toch hebben haar beelden een tijdloze schoonheid.
Sinds 2012 maakt Dumas ook gebruik van de cinematografische mogelijkheden van de film. In Workhorse, haar derde film, toont zij een koppel trekpaarden tijdens hun dagelijks werk. De ingetogen cameravoering vestigt de aandacht op de plasticiteit en fysieke aanwezigheid van de paardenlijven, het samenspel tussen het koppel en hun individuele karakter. Ook de vrij in de natuur rondlopende paardjes die Dumas in Japan fotografeerde, ontleenden hun bestaansrecht eeuwenlang aan hun toepassing als last- en trekdier. Slechts een enkel ras wordt echter nog als zodanig gebruikt. De vraag naar de waarde van de paarden, los van de economische, houdt Dumas sterk bezig. De door haar op foto vastgelegde symbiose van de dieren met hun omgeving is een pleidooi voor hun voortbestaan en een ode aan het leven.