Anne Daems

9 juli - 28 aug 2005

Een typologie van het dagelijkse leven. Zo zouden wellicht de fotografische registraties van Anne Daems genoemd kunnen worden. Daems (Lier 1966) heeft met haar werk een eigen positie verworven in de hedendaagse kunst in België en daarbuiten. Zij fotografeert de situaties die we allemaal kennen maar bijna nooit meer opmerken: mensen die achter het stuur wachten voor een stoplicht, mannen die een biertje drinken aan een bar in een stationshal, de rommelige uitstallingen in de schappen van een supermarkt. Van deze onderwerpen maakt Daems vaak meerdere foto’s zodat er reeksen ontstaan van gelijksoortige gebeurtenissen maar met verschillende personen of locaties. Het zijn observaties van kleine momenten uit onze dagelijkse omgeving. Geen van de onderwerpen is op zichzelf spectaculair te noemen, maar het geïsoleerde beeld waarin alledaagse gebeurtenissen zijn vastgelegd, is fascinerend. De verrassing ligt in de manier van kijken en in de aandacht die aan deze alledaagsheid wordt gegeven. Plotseling krijgen de beelden een eigen vertelling in een verder onbekend en anoniem verloop van gebeurtenissen. Daems weet met haar foto’s een zekere rust te brengen in de drukte waarin we gewoonlijk verkeren. Hierdoor gaat de aandacht naar de compositie van het beeld, de entourage van het tafereel en de suggestiviteit van de voorstelling. De beelden zijn zeker geen ‘snapshots’,  maar zijn anderzijds ook niet geënsceneerd of geregisseerd. De essentie van het werk wordt bepaald door de zorgvuldigheid van het kijken en kiezen. Dit geldt zeker ook voor een videowerk dat in de tentoonstelling te zien is met een registratie vandoorzichtige plastieken zakken (2003).

In haar tekeningen legt Anne Daems eveneens een opmerkelijke waarnemingsgave aan de dag. Kleine alledaagse momenten en gebeurtenissen legt zij vast in een bijna naïeve tekenstijl. Dikwijls worden de tekeningen van een kort commentaar voorzien. Tekst en beeld ondersteunen elkaar in de verrassende aandacht die ineens wordt gegeven aan situaties en voorvallen die gewoonlijk geen enkele belangstelling of vermelding krijgen. Daems laat ons stilstaan bij de dingen waar we meestal aan voorbij lopen.