Jeff Wall

Vancouver Canada 1946, woont en werkt in Vancouver

Adrian Walker, artist, drawing from a specimen in a laboratory in the Department of Anatomy at the University of British Columbia, Vancouver
1992
cibachrome dia, van de achterzijde verlicht door fluorescerend licht, bevestigd in aluminium kast
119 x 164 x 22,5 cm, ed.2/3
1993.JW.01

De titel is zo exact dat men er wantrouwig van zou worden:Adrian Walker, artist, drawing from a specimen in a laboratory in the Department of Anatomy at the University of British Columbia, Vancouver. Het betreft een grote Cibachrome kleurendia, van achteren belicht in een wandkast van plexiglas en aluminium. Deze presentatievorm uit de reclamewereld lijkt met haar dominante aanwezigheid in een museum misplaatst. Bijna al het werk van Jeff Wall heeft deze vorm, hoewel hij ook zwart-wit foto’s heeft gemaakt. Adrian Walker... beeldt een bestaande persoon af in een situatie die Wall in grote lijnen zo heeft aangetroffen. Maar het is geen snapshot: de pose van Walker is beslist niet toevallig. Door diens meditatieve houding verwijst Wall naar de verstilde, door hun handelingen of mijmeringen in beslag genomen figuren in de genrestukken van de achttiende-eeuwse schilder Chardin. Wall zoekt vaak aansluiting bij historische voorbeelden, maar hij is geen traditionalist. Hij creëert door de combinatie van historische en hedendaagse elementen beelden die voor onze tijd relevant zijn. Door figuren te tonen die volledig door iets geabsorbeerd zijn, verdedigt hij de notie van ‘innerlijkheid’ tegen hedendaagse theorieën over ‘de dood van het subject’.