Philip-Lorca diCorcia

Hartford, CT USA 1951, woont en werkt in New York

Sylmar, California
2008
inkjet print
145.4 x 183.5 cm
2013.PLC.05

In 2008 begon diCorica met de nog onvoltooide serie East of Eden, waar Sylmar deel van uitmaakt. De serie heeft de aanslagen van 9/11 en het economische en politieke klimaat tegen het einde van het presidentschap van George W. Bush als inspiratiebron. De titel van de serie verwijst naar Genesis, en nog directer naar John Steinbecks boek East of Eden (1952), dat diverse thema’s van het Bijbelboek oppakt en naar de Salinas Valley in het begin van de twintigste eeuw verplaatst.

Sylmar, California toont een man te paard in wat op het eerste gezicht een verbeelding van de Amerikaanse droom lijkt. De foto is echter gemaakt in een door bosbranden geteisterd gebied in Zuid-Californië. Hij straalt een gevoel van verlies van onschuld en ontgoocheling uit, die te vergelijken is met het moment vlak na de zondeval.