Angela Bulloch

Rainy River, Ontario Canada 1966, woont/werkt in Berlijn/Londen

Het werk van Angela Bulloch is complex en veelzijdig, maar achter de diversiteit van vorm, techniek en presentatie zit altijd een gerichte belangstelling voor maatschappelijke en sociale structuren en systemen. Net zomin als deze een statisch karakter hebben, heeft ook haar werk geen vaste vorm of volgorde. Het zijn installaties en samenstellingen van elementen, die voor een specifieke locatie worden geselecteerd en geïnstalleerd. Vaak spelen participatie en samenwerking een rol; in de ontwikkeling en uitvoering van een aantal projecten werkte zij samen met ontwerpers, technici en dj’s. Hierbij gaat het niet alleen om de toegevoegde deskundigheid maar ook om een relativering van de unieke originaliteit van de kunstenaar.

De Pixel Boxes, die zij met 'computer kunstenaar' Holger Friese ontwikkelde, zijn houten of aluminium kubussen in verschillende maten, waarvan één zijkant uit een beeldscherm bestaat. De schermen lichten bij afwisseling op met een monochroom kleurvlak. Iedere Box bevat drie TL-buizen in rood, groen en blauw. De ritmiek van de kleurveranderingen en de vormentaal van de houten kubussen refereren onmiskenbaar aan de Minimal Art. Voor Bulloch representeren de kubussen een denkbeeldige ruimte waarin verschillende noties over kunst, beeldanalyse en receptie samenkomen. Kleuren en vormen roepen associaties op met modernistische stromingen uit de kunst van de afgelopen eeuw, variërend van kubisme en futurisme tot conceptuele kunst en Minimal Art. De pixelpatronen liggen ook ten grondslag aan grote wandschildingen van regelmatig geordende kleurvlakken.

Soms combineert Bulloch licht en geluid met videobeelden van bewegende personen. Het is alsof zij de uitgangspunten van de Minimal Art hiermee een onverwachte maar herkenbare fysieke component geeft en de kleurrijke installatie deel gaat uitmaken van een lichtvoetige choreografie.