Huisregels


Bewaar uw toegangsbewijs zodat u dit desgevraagd aan onze medewerkers kunt tonen. Zonder geldig bewijs kunnen wij u de toegang tot het gebouw ontzeggen. 

Het meenemen van jassen over de arm, paraplu’s, (kinder)draagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggy's die door een volwassene worden geduwd), tassen en andere objecten groter dan A3 formaat is niet toegestaan. U kunt deze achterlaten in de garderobe of in de daartoe bestemde kluisjes.

Fotograferen voor eigen gebruik mag, maar alleen met uw mobiele telefoon of pocket camera en zonder flits of gebruik van selfiestick. Alle overige fototoestellen zijn niet toegestaan.

Professionele fotografen die opnamen willen maken voor artikelen over het museum dienen zich vooraf bij de balie of het kantoor te melden en een daarvoor bestemd formulier in te vullen.  

De Pont aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door bezoekers in bewaring zijn gegeven of in een kluisje zijn geplaatst.

Ook al is de verleiding soms groot: de kunstwerken mogen niet worden aangeraakt. De Pont streeft er naar de objecten niet achter glas of hekjes te plaatsen. Wij vragen u voor de veiligheid een meter afstand tot de werken te houden, ook als u iets op een werk wilt aanwijzen.

Bij jonge kinderen geldt een extra verantwoordelijkheid voor ouders of begeleiders. Voorkom dat ze gaan rondrennen en houd kleine kinderen aan de hand.

In De Pont mag nergens worden gerookt.Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen, tenzij het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden.

Het kan voorkomen dat het museum de toegang voor buggy's, rolstoelen en scootmobielen tot bepaalde ruimten of kunstwerken moet beperken.

Begeleiders van groepen worden geacht de deelnemers van de museumregels op de hoogte te brengen. Bij bezoek van scholen en klassen moeten docenten en begeleiders toezien op een goed verloop. Per 15 kinderen dient er tenminste één begeleider te zijn, bij kleutergroepen tenminste drie. 

Voor educatieve opdrachten e.d. zijn aan de balie ‘schrijfplankjes’ te verkrijgen. Laat kinderen in het museum uitsluitend met potlood schrijven.

Vanwege veiligheidsvoorschriften dienen aanwijzingen van de portiers van het museum te worden opgevolgd.

Bezoekers zijn aansprakelijk voor iedere beschadiging die moedwillig wordt aangericht of doordat men in strijd met de huisregels of specifieke aanwijzingen heeft gehandeld. Er is cameratoezicht in het hele museum. De opnamen worden gedurende een door De Pont te bepalen periode bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Dit is een beknopte versie van de bezoekvoorwaarden van ons museum.