Sean Scully

Landlines en ander recent werk

21 apr-26 aug 2018

De serie Landline verwijst naar de rand van het land. Scully heeft bijna alle verticale vormen uit de werken verwijderd om, in zijn eigen woorden, “een beweging van de ene naar de andere zijde” te creëren. De horizontale strook wordt het centrale motief, een afspiegeling van het land dat de zee en lucht ontmoet. De werken zijn echter allesbehalve sereen, maar vol beweging en energie en vertonen een grotere vrijheid van de penseelstreek. Scully’s losse horizontale stroken imiteren het repetitieve maar volstrekt onvoorspelbare ritme van de zee en omarmen de overlapping, onregelmatigheid en discontinuïteit ervan.

Veel van de werken in deze serie zijn op aluminium geschilderd, een relatief nieuwe ontwikkeling in Scuylly’s oeuvre. Over het materiaal zegt hij dat “het zich verzet als je erop schildert”. De relatie tussen Scully’s geschilderde stroken in de Landline-serie is dan ook niet alleen gebaseerd op kleur, textuur en vorm, maar ook op gewicht en dichtheid: de stoffelijke eigenschappen van lucht, water en land worden zichtbaar in zijn werk. Scully’s rapsodische stroken zetten zich niet alleen af tegen elkaar, maar ook tegen het oppervlak waarop ze zijn geschilderd.
Al meer dan een generatie lang wordt Sean Scully beschouwd als een van ’s werelds toonaangevende abstracte schilders. Hij werd in 1945 geboren in Dublin, groeide op in Londen en woont nu deels in New York en deels in Duitsland. Scully’s werk vertoont de uiteenlopende historische en culturele invloeden van plaatsen die op verschillende momenten uiterst belangrijk voor hem zijn geweest. Hij heeft zich laten inspireren door veel geliefde en rijkgeschakeerde elementen van de Europese cultuur (variërend van de harmonische idealen van de antieke Griekse architectuur tot de traditionele vormgeving van stenen muren op het platteland van Ierland) maar ook door islamitische kunst, architectuur en geschiedenis. Ook heeft Scully met succes gereageerd – en voortgebouwd – op de erfenis van de abstracte kunst in de Verenigde Staten. Zijn indrukwekkende, internationaal herkenbare stijl van abstracte kunst paart een fikse schilderkunstige dramatiek aan een grote visuele fijngevoeligheid. Het is een enorm krachtige kunst: Scully is een sterke, fysieke kunstenaar die bewust monumentale ruimtes schept. Maar het is ook een kunst van scherpe concentratie en aandacht. Zijn werk betekent een voortdurende wisselwerking tussen het monumentale en het intieme.

Courtesy Kerlin Gallery Dublin