René Daniëls

Eindhoven NL 1950, lives in Eindhoven

René Daniëls - Het Glazen

Het Glazen
1984
oil on canvas
200 x 130 cm
long-term loan 1992
1992.LB.RD.01

René Daniëls - Ghent

Ghent
1980-1981
oil on linen
180 x 240 cm
long-term loan 1992
1992.LB.RD.02

René Daniëls - The return of the performance

The return of the performance
2006
felt pen on canvas
79 x 59 cm
2007.lb.RD.08