Naoya Hatakeyama

Iwate Japan 1958, woont en werkt in Tokyo

Naoya Hatakeyama maakte de opnamen voor zijn River Series staande in het ondiepe water van een gekanaliseerde rivier die dwars door Tokio loopt. Onder de drukte en grootschaligheid van de metropool lijkt deze waterstroom een verborgen en geïsoleerde wereld. Het perspectief van de strakke kadewanden geeft het beeld een bijna symbolische horizontale tweedeling van een boven- en een onderwereld. Ander werk van Hatakeyama bestaat uit opnames van ontginningen en afgravingen die met behulp van explosieven worden uitgevoerd (de reeks Blast). Het desolate en geschonden landschap draagt de littekens van menselijk ingrijpen, maar heeft desondanks een eigen romantiek en schoonheid.